Start

Porozumienie Ojców jest neutralne politycznie i światopoglądowo!

Kierujemy się jasno określonymi celami.

Skupiamy kilkanaście różnych organizacji wspiera nas kilka tysięcy osób, liczba ta stale rośnie.
Porozumienie Ojców nie zbiera pieniędzy, kontakt i wsparcie jest darmowe.

Powstaliśmy 21 lutego 2021 roku.

Oświadczamy że dyskryminacja ojców w sądach kończy się!

  • Domagamy się opieki naprzemiennej w myśl niezbywalnego prawa dziecka do mamy i taty.
  • Zakończenia stosowania wyrafinowanej przemocy na dzieciach w formie izolowania od rodziców.
  • Będziemy domagać się wysokich odszkodowań od państwa polskiego za krzywdę naszych dzieci. Jesteśmy zdeterminowani by składać pozwy!
  • Wszystkich przedstawicieli „Nadzwyczajnej kasty” dyskryminujących ojców w sądach ze względu na płeć niezależnie czy są to sędziowie, adwokaci, kuratorzy, biegli, komornicy.
  • Osoby próbujące dorobić się na czyjejś krzywdzie, pomawiające bezzasadnie o przemoc domową, przestępstwa seksualne, pedofilię poniosą konsekwencje karne i cywilne!
  • Rozliczymy nieuczciwych ludzi, zarabiających na krzywdzie bezbronnych i namawiających do pomówień oraz izolacji dzieci od rodziców.
  • Alimenty to nie prezenty! Doprowadzimy do powstania tabel alimentacyjnych.
  • Alimenty będą płacić zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Dołącz do nas!

Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, organizacje, inicjatywy wspierające rodziców i opiekunów

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 19:00 do 21:00

pod numerem telefonu +48 7811 49452

oraz pod adresami mail

grupa koordynacyjna kontakt@porozumienieojcow.pl

koordynator prawny i prasowy marek@porozumienieojcow.pl