• Alarm Czerwony (Na stronie pojawiły się treści naruszające prawo) – opis przeprowadzenia procedury całkowicie włączającej stronę z sieci
  • Alarm (Na stronie pojawiły się treści naruszające statut, cele lub regulamin) – opis procedury blokady wyświetlania treści wadliwych, ich analizy i powtórnego przywrócenia bądź usunięcia.
  • Ostrzeżenie – linki na stronie kierują do treści podejrzanych, lub pojawiają się uwagi co do „treści” które należy przeanalizować – opis procedury.

Kategorie:

Strona opisująca procedurę bezpieczeństwa w przypadku pojawienia się treści „niewłaściwych” – strona w budowie

  • Alarm Czerwony (Na stronie pojawiły się treści naruszające prawo) – opis przeprowadzenia procedury całkowicie włączającej stronę z sieci
  • Alarm (Na stronie pojawiły się treści naruszające statut, cele lub regulamin) – opis procedury blokady wyświetlania treści wadliwych, ich analizy i powtórnego przywrócenia bądź usunięcia.
  • Ostrzeżenie – linki na stronie kierują do treści podejrzanych, lub pojawiają się uwagi co do „treści” które należy przenalizować – opis procedury
Kategorie: Kategoria

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.