Walka o pieniądze w sądzie rządzi się swoimi prawami. 

A czasem praw naginaniem

Sprawy alimentacyjne lub o podział majątku małżonków przy rozwodzie to gra o wysoką stawkę. Dobrze przemyślana strategia wizerunkowa może czasem odrobinę pomóc i zaprocentować. 

Takie porady dają sobie kobiety (małe i większe manipulacje oraz gra wizerunkiem)
Samotna matka, na co dzień pracująca jako asystentka dyrektora, potwierdza te słowa. – Przed rozprawą w sądzie o alimenty na dzieci, moja prawniczka poradziła mi, abym zwróciła uwagę na strój. Miałam ubrać się tak, żeby sędzina spojrzała, na moją sprawę „łaskawszym” okiem. To trochę gra na pierwszym wrażeniu. Na co dzień ubieram się seksownie, lubię wysokie buty  i dekolty. 

Jednak do sądu, gdzie moją sprawę miały rozpatrywać kobiety, ubrałam się tak, żeby wyczuły do mnie współczucie i solidarność. Ubrałam się skromnie i nobliwie, sprawiła tym samym wrażenie dobrej „matki polki”. Werdykt sądu był zdecydowanie na moją korzyść” – dodaje. 

 Jak zatem powinien ubrać się mężczyzna?

Odpowiedź wydaje się prosta. Oczywiście nie możemy ubrać zgrzebnych szat jak to czynią powódki. Nasza rola w Sądzie jest inna. Musimy być postrzegani jako zrównoważeni, odpowiedzialni i konsekwentni, a przy tym nie pozbawieni wyższych uczuć, taktu czy gustu. 

O ile bezguście w sytuacji kobiety jest atutem, to w  przypadku mężczyzn będzie postrzegane jako „niechluj”, czy troglodyta.

Tak więc zależnie od pory roku, Ubranie (garnitur) lub nienagannie wyprasowana koszula i spodnie. Oczywiście o czystych butach nie wspomnę. Zegarki subtelne delikatne nie rzucające się w oczy, oczywiście „kiety” :), bransolety, łańcuchy nie wchodzą w grę. 

Bez przesady – Nie ubierajmy koszul, spodni, butów za grube tysiące. Bo nam może się wydawać, że nikt na to nie zwróci uwagi jednak to tylko pozory. Będziecie dokładnie oglądani od stóp po czubek głowy. Czyli  włosy również czyste, spięte lub krótkie fryzury. Najlepiej jakiś tydzień od wizyty u fryzjera:) wydaje się banalne ale ma duże znaczenie.

 Warto przeczytać :https://natemat.pl/158307,sposob-na-sukces-w-sadzie-odkryj-swoja-wewnetrzna-szara-mysz-a-zgarniesz-wiecej-zmienie#

Zachowanie na rozprawie 

Mamy kilka wariantów w których możemy się znaleźć:

  1. Pozwany
  2. Powód
  3. Pozwany bez orzeczenia o winie 
  4. Pozwany z orzeczeniem o winie 
  5. Powód bez orzekania o winie 
  6. powód z orzeczeniem o winie

Niezależnie od tego w jakiej z ról znajdziesz się w sądzie, musisz powstrzymać się od jakichkolwiek komentarzy w stronę Sądu. Pamiętaj, że kobieta niezależnie od roli w jakiej znajdzie się, zawsze będzie odgrywała rolę ofiary. Najlepiej odzwierciedla to link do powyższego  artykułu.

 Zatem istotne jest też nasze zachowanie.

Już na wstępie musisz wiedzieć, że niezależnie jak twarde dowody będą w Twoich rękach, to dla Sądu nie ma to większego znaczenia. Jednakże, każde Twoje niewłaściwe  zachowanie może zostać użyte przeciwko Tobie.

Właściwe miejsce

Wchodząc na salę sądową musisz zająć właściwe miejsce na jednej z dwóch ław.

Jest na to prosty sposób: stojąc frontem do sędziego, jeżeli jesteś powodem to zajmij ławkę po twojej lewej ręce, a jeżeli jesteś pozwanym to ławkę po prawej. Oczywiście jeżeli pomylisz ławki to sąd zwróci Ci uwagę i wskaże właściwe miejsce. To nie będzie koniec świata! Mimo wszytko dobrze jest zacząć proces od wejścia pewnym krokiem i zajęcie właściwego miejsca – pokazujesz w ten sposób, że wiesz jak zachować się
w sądzie.

1.Ty i Twój świadek stawiajcie się na każde wezwanie Sądu.

Jeżeli z przyczyn losowych nie możesz stawić się na dany termin rozprawy, zawsze powinieneś usprawiedliwić swoją nieobecność (zwolnienie lekarskie – L-4 – od lekarza będącego biegłym sądowym). Możesz to zrobić wysyłając do Sądu pismo ze wskazaniem przyczyn swojej nieobecności. Pismo takie winno być przesłane w możliwie najwcześniejszym terminie, co pozwoli Sądowi na zmianę zaplanowanych czynności. Brak należytego usprawiedliwienia niestawiennictwa pomimo wezwania, skutkować może ukaraniem świadka karą pieniężną w wysokości do 10.000 zł, przymusowym doprowadzeniem przez policję, a nawet wyrokiem zaocznym. Niestawiennictwo oskarżonych może spowodować zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowaniem.

(„Areszt Świadka”- zazwyczaj trwa około 2 tygodni ale bywa że złośliwie przetrzymują dłużej) 

2. Zabierz dowód tożsamości.

Sąd przed odebraniem od Ciebie wyjaśnień czy zeznań, będzie chciał potwierdzić Twoją tożsamość. Dlatego też powinieneś zabrać ze sobą dokument pozwalający potwierdzić Twoją tożsamość. Dokumentem takim może być dowód osobisty albo paszport. Prawo jazdy czy legitymacja nie stanowi dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdarza się jednak iż Sąd wobec braku innego dowodu tożsamości, uzna za wystarczające przedstawienie legitymacji czy prawa jazdy.

3. Zawsze bądź punktualny.

Rozprawa wyznaczona jest na konkretną godzinę. Sąd wywołując rozprawę w pierwszej kolejności sprawdza i odnotowuje obecność. Spóźnianie się chociażby o 5 min., może spowodować że Sąd zamknął rozprawę wydając wyrok pod Twoją nieobecność czy nakładając na Ciebie karę pieniężną za niestawiennictwo.

Jeżeli jednak wskutek niedających się pokonać przeszkód, nie jesteś w stanie dotrzeć na wyznaczoną godzinę, zadzwoń do sekretariatu właściwego wydziału, z informacją dotyczącą przyczyn Twojego spóźnienia. W takim wypadku Sąd powinien wstrzymać się z procedowaniem do czasu przybycia. 

4. Wyłącz bądź wycisz telefon jeszcze przed wejściem na salę rozpraw.

Sygnał telefonu zawsze rozprasza i jest niemile widziany nie tylko przez pozostałe strony postępowania ale przede wszystkim samego Sędziego.

5. Do Sądu zawsze zwracaj się „Wysoki Sądzie” 

Nie chcąc narażać się na uwagi Sądu, zawsze zwracaj się ,,Wysoki Sądzie”. Sformułowanie ,,Proszę Pani”, ,,Proszę Pana” w stosunku do Sędziego, czy nawet „Pani Sędzio” bądź „Panie Sędzio” jest nieprawidłowym sformułowaniem i może narazić Cię na nieprzyjemne uwagi ze strony Sądu.

6. Zawsze wstawaj gdy mówisz do Sądu, bądź Sąd mówi do Ciebie.

Zasada ta obowiązuje w komunikacji z Sądem. Ma ona na celu podkreślenie powagi Sądu oraz wyraża nasz szacunek do tego urzędu.

7. Chcąc coś powiedzieć, poproś Sąd o umożliwienie zabrania głosu. Zawsze zwracaj się bezpośrednio do Sądu.

Sędzia kierując przebiegiem rozprawy udziela głosu stronom. Jeżeli chcemy zabrać głos, złożyć oświadczenie, zadać pytania świadkom, zająć stanowisko w sprawie, każdorazowo powinniśmy zgłosić Sędziemu chęć wypowiedzenia się. Co do zasady Sąd nie ma możliwości odmówić nam prawa do zabrania głosu, jednakże z przyczyn porządkowych może wskazać, iż udzieli nam głosu np. po zakończeniu przesłuchania świadka.

(Tyle w teorii, często spotkasz się ze stwierdzeniem, że Sąd nie udziela Panu głosu, ale spokojnie czekaj…)

Zawsze zwracamy się bezpośrednio do Sądu. Nawet jeżeli odpowiadamy na pytania swojego pełnomocnika czy strony przeciwnej – odpowiedź kierujemy do Sądu.

8. Podczas rozprawy nie spożywaj żadnych posiłków.

Sala rozpraw to nie stołówka. Obowiązuje całkowita powaga. Jeżeli rozprawa trwa kilka godzin, z całą pewnością Sąd zarządzi przerwę regeneracyjną, umożliwiając stronom spożycie posiłku czy skorzystanie z toalety.

9. Do sądu przyjdź trzeźwy.

Sąd mając wątpliwości co do Twojej trzeźwości może zarządzić badanie alkomatem. Wynik wskazujący zawartość alkoholu skutkować będzie karą pieniężną i oczywiście wydaleniem z sali rozpraw.

10. Pamiętaj o stosownym ubiorze.

Ubiór powinien uwzględniać powagę Sądu i być dostosowany do okoliczności. Nie koniecznie musisz zakładać garnitur czy garsonką, ale ważne aby ubiór był schludny i skromny. Oczywiście możesz założyć dżinsy czy koszulkę ale winny być one w klasycznym stylu i stonowanych kolorach.

Założenie zbyt krótkiej spódniczki, krótkich spodenek, koszulek odsłaniających brzuch, ramiona czy obuwia w postaci sandałów lub klapek, może skutkować karą pieniężną za postawę nielicująca z powagą Sądu. 

11. Reaguj na niewłaściwe zachowanie Sędziego.

(Bardzo wrażliwa kwestia lecz ważna)

Okazując Sądowi szacunek, masz  prawo oczekiwać tego samego. Grzecznie ale stanowczo zwracaj uwagę Sędziemu, nie tylko gdy narusza  postępowania, ale również gdy jego zachowanie pozbawione jest podstawowych zasad kultury.

To jest punkt który jest bardzo istotny w przypadku kiedy Sąd bardzo wyraźnie dyskryminuje Ciebie i gdy Zaczyna się „ustawianie wyroku”- Tak w zasadzie wyrok zapada już znacznie wcześniej niż zaczyna się rozprawa. W ponad 90% i tak winnym rozpadu małżeństwa uznany zostanie małżonek czytaj mężczyzna. W roli skazańca wchodzisz na salę rozpraw.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.