Dyskryminacja ojców w Sądach Rodzinnych jest powszechną praktyką – zaczyna się od samego początku i jest spowodowana chęcią zysku przez rzeczoną instytucję. Warunkiem jest przyjęcie przez przynajmniej jedną ze stron niepisanych zasad gry Przemysłu Rozwodowo – Opiekuńczego.

Wodą na młyn i oliwą dla trybów machiny okradania rodziców z pieniędzy jest skupienie się mężczyzn – ojców na walce, a ściślej pisząc, zasadniczo już obronie, przed bezkarnymi pomówieniami i zespołem “interesantów”, zamiast domagania się swoich i dziecka praw wyłącznie od sądu, z pominięciem batalii z rodzicielką. Przemysł Rozwodowo – Opiekuńczy nastawiony jest na zyski, a jego kluczowym narzędziem jest matka wspólnych dzieci, którą sąd nagradza bezkarnością oraz cyklicznym podnoszeniem alimentów za generowanie i utrzymywanie konfliktu. Cokolwiek wydarzy się, rodzicami pozostaje się do końca życia.

(szerzej o zyskach Przemysłu w innym artykule )

Przed pierwszą rozprawą usłyszałem od zawodowego adwokata

„Panie Michale, rozprawa to teatr, trzeba jak aktor grać przed sądem”

Nie zgodziłem się wtedy z pełnomocnikiem i nie zgadzam się nadal, ale tzw. „praktyka sędziowska” szybko potwierdziła słowa adwokata, pokazując jak daleko od litery prawa jest postępowanie rozwodowe…

Schemat działania sądów jest bardzo prosty i polega na grze według podstawowych zasad:

Najgorsza matka jest lepsza od najlepszego ojca.

Sprowadza się to do:

 • ciągłego udowadniania w sądzie, że:
  • ojciec kocha dziecko, a dziecko ojca;
  • dziecko nie boi się ojca;
  • dziecko świetnie spędza czas z ojcem i jest szczęśliwe;
  • ustanowiony wyrokiem/postanowieniem sądu czas z dzieckiem jest za mały;
 • zaprzeczaniu pomówieniom;
  • słowo matki jest brane za fakt;
  • ojciec musi wszystko udowadniać, a i tak z marnym skutkiem;
 • stereotypowego podejścia;
  • wbrew aktualnej wiedzy i publikacji naukowych, które jasno wskazują, że zarówno macierzyństwa jak i ojcostwa (rodzicielstwa w całości) człowiek uczy się, sądy dla swojej wygody odgórnie przyjmują, że matka ma kompetencje na bycie rodzicem, a ojciec ich nie posiada – całkowicie, arbitralnie, bez żadnej merytorycznej podstawy;
  • matce należy się opieka nad dzieckiem, a ojcu pozostaje schemat „widzeniowo – alimentacyjny” ;
 • nierównego podziału opieki oraz kosztów utrzymania dziecka;
  • w ogromnej większości koszty utrzymania dziecka są ustalane tylko wobec ojców, matki są pomijane (jest to sprzeczne z literą prawa jeśli chodzi o wyroki rozwodowe);
  • matka jest głównym opiekunem dziecka, a ojciec sprowadzony zostaje do roli dalekiego, niechcianego krewnego, odwiedzającego dziecko;
 • niechęci Sądów Rodzinnych do Opieki Naprzemiennej.

               Dlaczego tzw. Konflikt?

               • Konflikt – słowo klucz do przyszłych postanowień, wyroków i uzasadnień;
                • Naturalnym jest, że w momencie kiedy rodzice rozstają się, to mają wobec siebie negatywny stosunek oraz emocje, dlatego idą do Sądu uregulować sytuację prawną;
               • Sąd nie bada która ze stron generuje konflikt, pozostając na stwierdzeniu konfliktu;
               • Rodzicowi, który ma przy sobie dziecko (z reguły matka) opłaca się generować i tkwić w konflikcie:
                • Dziecko pozostanie przy konfliktowym rodzicu i nie pójdzie pod opiekę drugiego rodzica, bo „rodzice są w konflikcie”;
                • Dziecko nie będzie miało możliwości spędzić więcej czasu (znacznie większych „kontaktów”) z rodzicem, z którym nie mieszka, bo „rodzice są w konflikcie”;
                • Generowanie konfliktu opłaca się finansowo

                    W momencie utwierdzenia w tzw. Konflikcie:

                    • Uruchamiana jest procedura zarabiania przez Przemysł Rozwodowo – Opiekuńczy  na konflikcie:
                     • Nadzór kuratora rodzinnego:
                      (kurator zarabia ponad 200zł od wizyty – od ojca lub ze Skarbu Państwa)
                      • Wywiad środowiskowy;
                      • Nadzór nad rodziną;
                      • Nadzór nad kontaktami;
                      • Nadzór nad wydaniem dziecka na kontakty.

                     (szerzej o kuratorach w innym artykule)

                      • Badanie w OZSS:
                       • Całodniowe badanie kosztujące około 1500zł
                        Praktycznie nic merytorycznego nie wnoszące, w większości wypadków z bardzo szkodliwą opinią;
                       • Zastanawiające jest to, że sądy nie badają nowych partnerów/partnerek oraz domowników, którzy mają bezpośredni i ciągły wpływ na rozwój dziecka.

                      (szerzej o kuratorach w innym artykule)

                       • Egzekucja komornicza:
                        (poniższa treść dotyczy osób płacących alimenty, a nie unikających)

                        (komornik zarabia 10% wyegzekwowanej kwoty + inne koszty)
                        • W Polsce w momencie wydania postanowienia / wyroku o alimentach, zobowiązany już jest dłużnikiem;
                        • Możliwa jest egzekucja alimentów zapłaconych do rąk wierzyciela;
                        • Egzekucja następuje przed terminem wymagalności, czym skutecznie blokuje możliwość dłużnika do spełnienia swojego obowiązku;
                        • Nie istnieje w Polsce przepis nakazujący płacić przez/do komornika, natomiast istnieje prawo nakazujące dłużnikowi płacić na ręce wierzyciela, a wierzyciel ma obowiązek przyjąć nawet częściowe świadczenie;
                        • Komornicy nielegalnie namawiają wierzycieli do usuwania nr kont bankowych i nie podawania ich do wiadomości dłużników;
                        • Pomimo, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym, bardzo często łamie prawo lub go nadużywa

                       (szerzej o kuratorach w innym artykule)

                        • Adwokaci (pełnomocnicy)
                         (nie dotyczy garstki uczciwych i zaangażowanych w sprawę adwokatów)

                         (od 5000zł w wzwyż)
                         • Bardzo często utwierdzają w konflikcie i go napędzają;
                         • Wzrasta ilość pism i rozpraw, więc zarobek wzrasta;
                         • Namawiają do nielegalnych praktyk, gdyż wiedzą, że konsekwencje są żadne lub znikome;
                          (alienacja rodzicielska, egzekucja komornicza płaconych alimentów, pomówienia, oszczerstwa, manipulacje, preparowanie dowodów);
                         • O wyniku decydują układy, znajomości i wpływy w środowisku.

                        (szerzej o adwokatach w innym artykule)

                         • Stowarzyszenia, Fundacje, samozwańczy specjaliści:
                          (nie dotyczy garstki uczciwych i zaangażowanych w sprawę podmiotów)

                          (od 300zł za pismo w wzwyż, od 1000zł za pełnomocnictwo w wzwyż)
                          • Wyłudzanie pieniędzy i zrywanie kontaktu;
                          • Pisanie „magicznych” pism, które nic nie wnoszą;
                          • Po nie uzyskaniu czegokolwiek tłumaczenie się, że „niedobry sąd tak zdecydował”;
                          • Mają pełną świadomość swojej skuteczności, a pomimo tego wyciągają od rodziców (z reguły) od ojców pieniądze z hasłem „WALCZ o dziecko, nie żałuj pieniędzy”.

                         (szerzej o stowarzyszeniach, fundacjach i samozwańczych specjalistach w innym artykule)

                          • Biegli sądowi
                           (od 1000zł w wzwyż)
                           • Sama opinia biegłego jeszcze nic nie zmienia, za to otwiera i utwierdza w powyższych krokach.

                          (szerzej o biegłych sądowych w innym artykule)

                          Nagroda za utrzymywanie tzw. Konfliktu (dla osoby generującej konflikt i napędzającej Przemysł Rozwodowo – Opiekuńczy):

                          • Bezkrytyczne podwyższanie alimentów;
                           • Osoba generująca konflikt jest nagradzana wymiernym zyskiem, w postaci coraz to wyższego świadczenia alimentacyjnego;
                           • Wydatki poczynione w ramach otrzymanych alimentów są całkowicie nieweryfikowalne i nikt nie ich nie rozliczam, ani nie kontroluje

                            (szerzej o alimentach w innym artykule)

                           • Utwierdzanie w postawie sukcesu
                            • Generator konfliktu jest utwierdzany w wygranej i przeświadczeniu „ale mu dokopałaś”, „zasłużył sobie”
                           • Bezkarność i brak ponoszenia konsekwencji w sytuacjach:
                            • Działania na szkodę dziecka;
                            • Alienacji Rodzicielskiej;
                            • Wyłudzaniu pieniędzy przez egzekwowanie komornicze zapłaconych alimentów lub przed terminem wymagalności;
                            • Pomówień, oszczerstw, składania fałszywych zeznań i pism procesowych

                              Sposoby budowania tzw. Konfliktu:

                              • Alienacja Rodzicielska
                               • Fizyczne izolowanie dziecka od rodzica (członka rodziny);
                               • Budowanie w umyśle dziecka negatywnego wizerunku rodzica;
                               • Wciąganie dziecka w „gierki dorosłych” (np. szpiegowanie);
                               • Zniechęcanie dziecka do otrzymywania kontaktu;
                               • Szantażowanie emocjonalne dziecka (np. „jak idziesz do taty, to mamie jest bardzo smutno”, „idziesz do ojca, ale mnie tam nie będzie”);
                              • Budowanie negatywnego, fałszywego wizerunku drugiego rodzica wśród rodziny, sąsiadów, znajomych;
                              • Budowanie wizerunku ofiary przed Sądem;
                              • Pomówienia na policji, prokuraturze, w sądzie i innych instytucjach:
                               • Przemoc wobec matki lub dziecku;
                               • Pedofilia wobec dziecka;
                               • Gwałt na matce lub dziecku;
                               • Zgłaszanie nękania – nawet w sytuacji przyjazdu w terminie zasądzonych, obowiązkowych kontaktów;
                              • Złośliwa egzekucja komornicza, gdy wierzyciel pozostaje w zwłoce;
                              • Utrudnianie oraz uniemożliwianie kontaktu z dzieckiem (nawet tego obowiązkowego minimum wynikającego z decyzji sądu);
                              • Bezpodstawne wzywanie policji;
                              • Prowadzenie walki z drugim rodzicem, zamiast skupić się na rozwiązaniu problemu oraz normalnym rozwoju dziecka.

                                     

                                    AUTOR:

                                    Marcin Flyaway

                                    Copyright © 2021
                                    Wszystkie prawa zastrzeżone – All rights reserved.
                                    Dotyczy to również zachowania niezmiennej formy i treści utworu, zakazujące wprowadzania zmian, zniekształceń, przeinaczeń oraz nadzoru nad korzystaniem.
                                    Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były rzetelne i kompletne, jednak nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji.


                                    1 komentarz

                                    Krzysztof Szafrański · 3 grudnia, 2021 o 7:50 pm

                                    Ciekawy artykuł, przedstawiający w większości mechanizmy działań matek w Sądach Rodzinnych

                                    Dodaj komentarz

                                    Avatar placeholder

                                    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.