Konflikt – definicja

Słowo Konflikt
Konflikt to niezgoda

Teza 1
Niezgoda może wystąpić po jednej ze stron, celem osiągnięcia pewnych korzyści.

Samo słowo “konflikt” wywodzi się z łaciny i oznacza “zderzenie”. Jest to zatem spór, sprzeczność interesów czy poglądów. Dochodzi do niego zawsze wtedy, gdy dana jednostka bądź grupa społeczna dąży do zaspokojenia własnych celów przez eliminację, podporządkowanie sobie albo zniszczenie innej jednostki bądź grupy. Warto przy tym zauważyć, że istnienie realnego, namacalnego problemu nie jest tutaj bezwzględnie konieczne – wystarczy samo przeświadczenie stron o tym, iż przeciwnik żywi wobec nas złe zamiary.
Źródło: https://mediatorpoznań.pl/2018/09/02/czym-jest-konflikt-i-jakie-sa-sposoby-jego-rozwiazywania/

Konflikt, to trudna sytuacja, w której są przynajmniej dwie zależne od siebie strony pomiędzy którymi jest jakaś różnica. Strony te dążą do różnych celów, przy czym cele te nie mogą być osiągnięte bez udziału wszystkich stron, jednak one blokują realizację tych dążeń.
https://www.am.szczecin.pl/themes/user/site/am/assets/img/pages/Skrypt_Zarzadzanie_konfliktem.pdf

Dochodzi do niego zawsze wtedy, gdy dana jednostka bądź grupa społeczna dąży do zaspokojenia własnych celów
Konflikt – Według WSJP (Wielki Słownik Języka Polskiego)

  1. długo trwający stan, w którym dwie osoby (lub grupy osób) nie zgadzają się pod jakimś względem,
  2. jedna dąży do osiągnięcia celu nieakceptowalnego dla drugiej, przy czym każda uważa, że za właściwe powinny zostać uznane jej poglądy i cele, i chce do tego doprowadzić wszelkimi sposobami, nawet jeśli drugiej może się stać w związku z tym coś złego.

Wydaje się, że (eng. clue) jest właśnie to co wskazuje WSJP w słowniku jako punkt 2 czyli:
jedna dąży do osiągnięcia celu nieakceptowalnego dla drugie, (…) i chce do tego doprowadzić wszelkimi sposobami, nawet jeśli drugiej może się stać w związku z tym coś złego.

Mamy wtedy niekomfortową sytuację, gdy rodzic może dążyć do zaognienie sytuacji przed sądem, dodatkowo na niekorzyść drugiego rodzica, by osiągać swoje własne cele.

Autor: Dobromir Łazowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *