Blog

Konflikt – definicja

Słowo KonfliktKonflikt to niezgoda Teza 1Niezgoda może wystąpić po jednej ze stron, celem osiągnięcia pewnych korzyści. Samo słowo “konflikt” wywodzi się z łaciny i oznacza “zderzenie”. Jest to zatem spór, sprzeczność interesów czy poglądów. Dochodzi do niego zawsze wtedy, gdy dana jednostka bądź grupa społeczna dąży do zaspokojenia własnych celów przez eliminację, podporządkowanie sobie albo…

Czytaj więcej

Oferta działań Pro bono. Ojcowie pokrzywdzeni przez sądy poszukują

Organizatora działu „public relations” ZADANIE: Stworzenie od podstaw skutecznego działu PR ZADANIA: Organizacja działu, tworzenie treści, być może jakiegoś kanału YT, flayerów itp BĘDZIESZ REPREZENTOWAŁ: Wyłącznie siebie OFERUJEMY: Możliwości publikacji na różnych ojcowskich grupach po uzgodnieniu, wsparcie merytoryczne itp. OCZEKUJEMY: Znajomości chociaż podstaw prawa, zaangażowania, wiedzy w zakresie PR, lekkiego pióra i pomysłów. Nie angażowania…

Czytaj więcej

Egzekucja komornicza w Polsce i Niemczech, czyli dzicz oraz cywilizacja

Jak w praktyce wygląda egzekucja komornicza w Polsce i Niemczech. Z egzekucji komorniczej w Polsce uwolniłem się w roku 2013 dzięki wygraniu przed sądem jednego z 6 pozwów cywilnych. Komornik w Polsce bez żadnego kontaktu ze mną pobierał przyszłe a nie zaległe alimenty z mojego zakładu pracy. Egzekucja przyszłych alimentów to unikalny wkład „nadzwyczajnej kasty”…

Czytaj więcej

Jak pozbyć się komornika. Depozyt sądowy na alimenty.

Co zrobić gdy wierzyciel nie chce przyjmować wierzytelności? Co zrobić gdy rodzic złośliwie odmawia przyjęcia alimentów i nasyła komornika? (ten artykuł będzie skupiał się na wybranym zagadnieniu – złośliwej i celowej egzekucji komorniczej w celu wpędzania w długi i wyłudzaniu kosztów egzekucji komorniczej) W myśl zasady: NIE PŁAĆ, POCZYTAJ Artykuł nie mówi jak nie płacić…

Czytaj więcej

Co zrobić gdy rodzic nie wydaje dziecka na kontakt lub alienuje dziecko?

Nigdy nie wiadomo, która z wykorzystanych możliwości odniesie skutek – czy w ogóle go odniesie, lecz warto próbować. Dopilnować żeby wyrok/postanowienie sądu zawierał istotne wskazania dotyczące: Miejsce i czas zrealizowania kontaktu (przekazania dziecka). Obowiązki nałożone na każdego z rodziców: Przygotowanie dziecka do kontaktu Wydanie dziecka na kontakt Nieprzeszkadzanie w kontakcie Odebranie i oddanie dziecka Oraz…

Czytaj więcej

Rodzic narzędziem w rękach Sądu Rodzinnego

Dyskryminacja ojców w Sądach Rodzinnych jest powszechną praktyką – zaczyna się od samego początku i jest spowodowana chęcią zysku przez rzeczoną instytucję. Warunkiem jest przyjęcie przez przynajmniej jedną ze stron niepisanych zasad gry Przemysłu Rozwodowo – Opiekuńczego. Wodą na młyn i oliwą dla trybów machiny okradania rodziców z pieniędzy jest skupienie się mężczyzn – ojców…

Czytaj więcej

Mama pozbawiana uczuć

Jestem po rozwodzie od marca 2020r.Kontakt z moją obecnie prawie 4-latką jest zakazywany i uniemożliwiany odkąd został wydany wyrok, w którym ustalono moje kontakty z córką po za miejscem zamieszkania i bez obecności mamy dziecka. Mam pełną władzę rodzicielską choć mama dziecka próbowała różnych rzeczy by mi ją odebrać, począwszy od rozwodu z mojej wizji,…

Czytaj więcej

LIST DO TATY – Tato chce żebyś był…

Wystarczy 300 słów, prostych, ale i ciekawych, miłych, ale też szczerych, którymi trzeba opowiedzieć, kim jest i co dla mnie znaczy mój tata. Rusza wyjątkowy konkurs „List do Taty” dla uczniów klas czwartych i piątych. Organizują go senatorowie we współpracy z Fundacją Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka.  Konkurs…

Czytaj więcej

Część 2: Przebieg rozprawy rozwodowej

Rozprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych, bez udziału publiczności, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. Podczas rozprawy na sali mogą być obecne strony, a także ich pełnomocnicy. Mogą również na miejscach dla widowni znajdować się na każdą ze stron postępowania po 2 osoby zaufania…

Czytaj więcej

Część 1: Wygląd i zachowanie na sali rozpraw

Walka o pieniądze w sądzie rządzi się swoimi prawami.  A czasem praw naginaniem.  Sprawy alimentacyjne lub o podział majątku małżonków przy rozwodzie to gra o wysoką stawkę. Dobrze przemyślana strategia wizerunkowa może czasem odrobinę pomóc i zaprocentować.  Takie porady dają sobie kobiety (małe i większe manipulacje oraz gra wizerunkiem)Samotna matka, na co dzień pracująca jako…

Czytaj więcej