List otwarty do sędziów wydziałów rodzinnych w sprawie przeciwdziałania alienacji

List otwarty do sędziów wydziałów rodzinnych w sprawie przeciwdziałania alienacji Działając na podstawie art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168) – zwanej dalej kpa – wnoszę o rozdystrybuowanie wśród wszystkich sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, biegłych psychologów sądowych i specjalistów Czytaj dalej…