Świetlica środowiskowa w Kole

Stowarzyszenie Wizytator pozyskało lokal. Po jego wyremontowaniu otworzyło świetlicę dla dzieci w Kole. Świetlica dzięki hojności darczyńców jest wyposażona w wiele różnych zabawek i gier, gdzie rodzice z dziećmi mogą spędzać radośnie czas. Zapraszamy szczególnie rodziców, którzy mają ustalone „kontakty” ze swoimi dziećmi, a z różnych przyczyn nie mogą spędzać Czytaj dalej…

List otwarty do sędziów wydziałów rodzinnych w sprawie przeciwdziałania alienacji

List otwarty do sędziów wydziałów rodzinnych w sprawie przeciwdziałania alienacji Działając na podstawie art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168) – zwanej dalej kpa – wnoszę o rozdystrybuowanie wśród wszystkich sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, biegłych psychologów sądowych i specjalistów Czytaj dalej…