Jak pozbyć się komornika. Depozyt sądowy na alimenty.

Co zrobić gdy wierzyciel nie chce przyjmować wierzytelności? Co zrobić gdy rodzic złośliwie odmawia przyjęcia alimentów i nasyła komornika? (ten artykuł będzie skupiał się na wybranym zagadnieniu – złośliwej i celowej egzekucji komorniczej w celu wpędzania w długi i wyłudzaniu kosztów egzekucji komorniczej) W myśl zasady: NIE PŁAĆ, POCZYTAJ Artykuł Czytaj dalej…

Co zrobić gdy rodzic nie wydaje dziecka na kontakt lub alienuje dziecko?

Nigdy nie wiadomo, która z wykorzystanych możliwości odniesie skutek – czy w ogóle go odniesie, lecz warto próbować. Dopilnować żeby wyrok/postanowienie sądu zawierał istotne wskazania dotyczące: Miejsce i czas zrealizowania kontaktu (przekazania dziecka). Obowiązki nałożone na każdego z rodziców: Przygotowanie dziecka do kontaktu Wydanie dziecka na kontakt Nieprzeszkadzanie w kontakcie Czytaj dalej…

Rodzic narzędziem w rękach Sądu Rodzinnego

Dyskryminacja ojców w Sądach Rodzinnych jest powszechną praktyką – zaczyna się od samego początku i jest spowodowana chęcią zysku przez rzeczoną instytucję. Warunkiem jest przyjęcie przez przynajmniej jedną ze stron niepisanych zasad gry Przemysłu Rozwodowo – Opiekuńczego. Wodą na młyn i oliwą dla trybów machiny okradania rodziców z pieniędzy jest Czytaj dalej…