„Father 4 Justice Polska” jest grupą Facebookową grupą ojców pokrzywdzonych przez sądy rodzinne. Współpracuje z innymi grupami osób na całym świecie które identyfikują się z działalnością ruchu „Fathers 4 Justice”. Grupa jest neutralna politycznie i światopoglądowo. W ramach grupy nie są zbierane i rozliczane żadne środki finansowe. Przynależność do grupy nie podlega żadnym opłatom.