Porozumienie Ojców
Rodzice z Polski i nie tylko, pragnący aby ZGODNIE z LITERĄ PRAWA stanowionego w Polsce i na Świecie BUDOWAĆ WIĘŹ Z DZIECKIEM, odkrywać Je każdego dnia na nowo i napełniać Małe Wielkie Serca Bezwarunkową Miłością.

Wyznaczyliśmy sobie cel ZAKOŃCZENIA DYSKRYMINACJI przez instytucje publiczne w Polsce w zgodzie z poszanowaniem Litery Prawa,

Dążymy do jak najszerszych, najgłębszych i budujących relacji z Dzieckiem, gdzie ustalane kontakty wyjdą poza ramy weekendowych odwiedzin, a rozwijać się będą do RÓWNEGO PODZIAŁU obowiązków oraz CZASU wobec dzieci pomiędzy rodzicami, bez instytucjonalnego faworyzowania jednego z nich. Czas zacząć szanować jedno z podstawowych Praw Dziecka – prawo do Mamy i Taty.
Wszelakie próby manipulacji czy ograniczanie bądź uniemożliwianie spędzenia bezcennego czasu z dzieckiem powinny być surowo karane w majestacie prawa i imieniu Rzeczypospolitej, której największym skarbem są Dzieci wychowywane w poszanowaniu człowieka, prawa i miłości do Ojczyzny.

UTRZYMANIE DZIECI jest zaraz obok czasu poświęcanego dzieciom, najważniejszym OBOWIĄZKIEM OBOJGA RODZICÓW po równo. Naszym dążeniem jest uczciwe ustalanie kosztów utrzymania dziecka ponoszonych po równo przez rodziców, bez FAWORYZOWANIA jednego a DYSKRYMINACJI drugiego. Czego wyrazem powinny być jasno ustalone TABELE ALIMENTACYJNE.