• Alarm Czerwony (Na stronie pojawiły się treści naruszające prawo) – opis przeprowadzenia procedury całkowicie włączającej stronę z sieci
  • Alarm (Na stronie pojawiły się treści naruszające statut, cele lub regulamin) – opis procedury blokady wyświetlania treści wadliwych, ich analizy i powtórnego przywrócenia bądź usunięcia.
  • Ostrzeżenie – linki na stronie kierują do treści podejrzanych, lub pojawiają się uwagi co do „treści” które należy przeanalizować – opis procedury.