Statut  Porozumienia Ojców

 1. Porozumienie Ojców jest apolityczną i neutralną światopoglądowo platformą współpracy stowarzyszeń, grup ojcowskich, fundacji i osób prywatnych dalej jako Porozumienie;
 2. Celem Porozumienia jest walka z dyskryminacją mężczyzn w sądach rodzinnych;
 3. Porozumienie działa w ramach obowiązującego prawa w oparciu o Regulamin;
 4. Porozumienie nie posiada osobowości prawnej;
 5. Wszyscy Członkowie Porozumienie mają równe prawa i obowiązki;
 6. Bieżąca działalność Porozumienia prowadzona jest przez wskazane osoby tworzące Grupę Koordynacyjną;
 7. Członkowie Porozumienia deklarują przestrzeganie Regulaminu Porozumienia;
 8. Przystąpienie do Porozumienia wymaga złożenia pisemnej deklaracji zgodnie ze uzgodnionym wzorem;
 9. Porozumienie prowadzi politykę informacyjną „Public Relations” wyłącznie przez wytypowane pisemnie przez Grupę Koordynacyjną osoby na podstawie Statutu, Regulaminu i Celów Porozumienia;
 10. Kreowanie polityki informacyjnej Porozumienia na innych zasadach niż wskazane powyżej, jest niedozwolone;
 11. Udział partii politycznych w Porozumieniu jest wykluczony;
 12. Porozumienie nie zbiera i nie posiada środków finansowych nie prowadzi księgowości. Wszyscy Członkowie Porozumienia działają pro bono. Zbiórka jakichkolwiek finansów na Porozumienie będzie traktowana jako oszustwo;
 13. Porozumienie jest właścicielem Znaków Porozumienia umieszczonych w Dokumencie Znaki Porozumienia;
 14. Porozumienie udziela zgody Członkom na korzystanie ze znaków wyłącznie do Celów statutowych Porozumienia; 
 15. Ze Znaków Porozumienia mogą korzystać wyłącznie Członkowie Porozumienia, wyłącznie do realizacji  Celów statutowych Porozumienia.