Prezentujemy członków instytucjonalnych Porozumienia Ojców


Uwaga!!!
„Porozumienie Ojców” nie ma osobowości prawnej, nie prowadzi we własnym imieniu żadnych zbiórek pieniędzy, nie ma prezesa a każdy członek ma dokładnie takie same prawa i obowiązki. Porozumienie Ojców prowadzi wyłącznie działalność koordynacyjną i wspiera działania swoich członków. Porozumienie nie posiada środków finansowych, nie prowadzi księgowości i nie wypłaca nikomu żadnych wynagrodzeń.
Jednostkami organizacyjnymi Porozumienia Ojców jest „Grupa koordynacyjna” i „Sąd koleżeński”. Grupa koordynacyjna służy do bieżącego zarządzania natomiast Sąd koleżeński usuwa natychmiastowo członków którzy nie przestrzegają Celów, Statutu i Regulaminu. W szczególności łamie obowiązujące prawo, szkodzi wizerunkowi publicznemu ojców, prowadzi działalność polityczną w imieniu Porozumienia Ojców lub lub narusza neutralność światopoglądową Porozumienia Ojców. Decyzje Sądu koleżeńskiego są nieodwołane

Porozumienie Ojców przestrzega obowiązującego w Polsce prawa. Wykluczona jest odpowiedzialność karna lub cywilna Porozumienie Ojców za działania Członków. Każdy Członek instytucjonalny lub osoba fizyczna odpowiada cywilnie i karnie za własne działania.